Výroba

Výroba

1. Vstrekovacie formy

2. Formy pre vyfukovanie fliaš

3. Formy pre tlakové liatie zliatin hliníka

4. Elektródy pre elektroiskrové obrábanie

5. Značkovacie sekery pre urbariáty, razníky, vysekávacie nože

6. Reťazové ozubené kolesá

7. Popisovanie súčiastok gravírovaním