Ponúkame pracovné príležitosti pre kvalifikovaných pracovníkov na pozíciach:

Operátor CNC

Náplň práce:

– práca v systéme Heidenhain iTNC 530
– schopnosť čítania detailných výrobných výkresov
V prípade seriózneho záujmu sme schopní a ochotní Vás zaškoliť pre daný systém.

Kompletovanie a ručné skladanie foriem

Náplň práce:

– zkompletovanie formy podľa predloženej technickej dokumentácie
– v prípade opravy cudzej formy zkompletovanie formy aj bez technickej dokumentácie
– výhodou bude prax v obrábaní na konvenčných strojoch (rovinná brúska, sústruh, stĺpová vŕtačka)

V prípade záujmu kontaktujte p.Balka na mob. čísle 0908/ 977 892.