Ponúkame pracovné príležitosti pre kvalifikovaných pracovníkov na pozíciach:

Kompletovanie a ručné skladanie foriem

Náplň práce:

– Zkompletovanie formy podľa predloženej technickej dokumentácie
– V prípade opravy cudzej formy zkompletovanie formy aj bez technickej dokumentácie
– Výhodou bude prax v obrábaní na konvenčných strojoch (rovinná brúska, sústruh, stĺpová vŕtačka)

Vedúci nástrojárne

Náplň práce:

– Kandidát so strojárskym vzdelaním, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti.
– Zodpovedá za projekty od ich zadania až po spustenie formy.

Brúsič na guľato

Náplň práce:

– Opracovanie kovových súčiastok podľa výkresovej dokumentácie – brúsenie

Konštruktér foriem na vstrekovanie plastov

Náplň práce:

– Konštruovanie vstrekovacích foriem v konštrukčnom programe SolidWorks
– Tvorba kompletnej výkresovej dokumentácie a konštrukčných podkladov pre výrobu
– Podieľanie sa na spolupráci pri navrhovaní a realizácii
– Navrhovanie technických riešení

V prípade záujmu kontaktujte p. Liptáka na mob. čísle 0905 661 393.