Všeobecné kontakty

Názov Spoločnosti: KOVOROB, s.r.o.
Adresa: Šarišská 10/1685, 091 01 Stropkov, Slovenská republika
Telefón: +421 54 300 02 95
E-mail: kovorob@kovorob.sk
Web: www.kovorob.sk
GPS: 49°12’28.8″N 21°39’07.2″E

Kontaktné osoby

Riaditeľ: Peter Balko mobil: +421 908 977 892
e-mail: balko@kovorob.sk
Zástupca riaditeľa: Ing. Jaroslav Lipták mobil: +421 905 661 393
e-mail: liptak@kovorob.sk
Ekonómka: Ing. Jana Rákošová e-mail: ekonomika@kovorob.sk
Spracovanie objednávok: Ľudmila Balková mobil: +421 908 992 283
e-mail: kovorob@kovorob.sk
e-mail: balkova@kovorob.sk
Konštrukcia: Ing. Jozef Jurčišin email: konstrukcia@kovorob.sk
e-mail: jurcisin@kovorob.sk
CNC obrábanie a programovanie: Peter Glovacký e-mail: glovacky@kovorob.sk
Predaj normálií PROPLASTICA: Patrik Balko mobil: +421 908 837 917
e-mail: fcpk@kovorob.sk
e-mail: pabalko@kovorob.sk
Róbert Nábožný mobil: +421 908 543 702
e-mail: fcpk@kovorob.sk
e-mail: nabozny@kovorob.sk